Συνάντηση με Cihs-εργαλείο στη Σανγκάη

Θα σας δείξουμε μια μεγαλύτερη έκπληξη για την εγκατάσταση του ένθετου νήματος.

Είναι το μοναδικό και πιο προηγμένο νήμα εγκατάστασης CNC που τοποθετεί το μηχάνημα.

Ελπίζω ότι θα σας ενδιαφέρει και με καρποφόρα αποτελέσματα στην έκθεση!