Η επεκτατική χρήση του συρμάτινου νήματος

1. Αύξηση της αντοχής συγκόλλησης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαλακά κράματα χαμηλής αντοχής όπως αλουμίνιο-μαγνήσιο. ξυλεία. πλαστικά είδη. παραμόρφωση υλικού χαμηλής αντοχής, όπως το καουτσούκ, αποφύγετε την ολίσθηση. de. το λάθος δόντι.

2 αυξημένη επιφάνεια στήριξης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαιτήσει ισχυρή σύνδεση και να μην αυξήσει τη διάμετρο των οπών βιδών και των λεπτών τμημάτων του σώματος 3 και να βελτιώσει τις συνθήκες σύνδεσης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κεραμικά. βακελίτης. τα εύθραυστα εύθραυστα υλικά όπως η πρόσφυση σε γυαλί, αποτρέπουν αποτελεσματικά τα φαινόμενα κατακερματισμού.

4 αντοχή στη φθορά: μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά αποσυναρμολογημένη. εγκαταστήστε μηχανικά και συχνά περιστρέψτε τις οπές των βιδών στην επέκταση της διάρκειας ζωής τους.

5 κόμβος ανθεκτικό στη σκουριά: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χημική βιομηχανία. πλοίο. οχήματα. δικος μου. δικος μου. εξοπλισμό πεδίου, προσαρμοσμένο σε υγρασία. διάβρωση σε σκληρά περιβάλλοντα, όπως χρήση, εύκολη αφαίρεση για εγκατάσταση και συντήρηση.

6 anti-loose: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χώρο. αέρας. καταστάσεις υψηλού κινδύνου όπως ο στρατιωτικός εξοπλισμός.

7 αντίσταση σεισμού: μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όργανα. αξία ακριβείας και εξοπλισμό ισχύος.

8 για επισκευές: απλά παραδείγματα, όπως το μπλοκ κινητήρα, εξαρτήματα αλουμινίου. σφίξτε το μαχαίρι όπως μια τρύπα βίδας που έχει υποστεί βλάβη και διαλύσει, απλώς αγγίξτε το ξανά. εγκαταστήστε τα καλύμματα βιδών, τα σκουπίδια επιστρέφουν από τους νεκρούς!