Ενσωματώστε το νήμα του καλωδίου στην εφαρμογή του αυτοκινήτου του κυλίνδρου και επισκευής της κεφαλής του κυλίνδρου

Ο κινητήρας του αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται, με την εξαίρεση της κυκλικότητας και της κυλινδρικής φθοράς των κυλίνδρων, θα παρουσιαστεί στον κύλινδρο του κυλίνδρου και τον τραυματισμό της κεφαλής του κυλίνδρου, σε συνδυασμό με την καταπόνηση του αεροσκάφους, τη διάβρωση των πλωτών οδών καθώς και τις βίδες, τις ελαττωματικές οπές των μπουζί και ούτω καθεξής. Για να αποφευχθεί η αντικατάσταση της οπής του κυλίνδρου ή του κυλίνδρου επειδή η επισκευή του κυλίνδρου οδηγεί σε παραμόρφωση του κυλίνδρου, διάτρηση του κυλίνδρου ή αντικατάσταση του κυλίνδρου πρέπει να προηγηθεί ο κύλινδρος και εξωτερικός έλεγχος της κυλινδροκεφαλής

Κύλινδροι είναι τα βασικά μέρη του κινητήρα, η κυλινδροκεφαλή είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη του κινητήρα. Το σώμα του κυλίνδρου και η κεφαλή του κυλίνδρου είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο ή αλουμινένιο χυτοπρεσαριστό (όπως το Jetta και το μοντέλο κυλινδρικού κυλίνδρου Santana, κατασκευασμένο από γκρι χυτοσίδηρο, κυλινδροκεφαλή για αλουμίνιο, μοντέλο Beverly και κυλινδροκεφαλή για αλουμινένια). του σχήματος δομή σύνθετο, το έργο Shi θερμαινόμενη και με τη δύναμη κατάσταση συγκρίθηκε επίσης, όχι μόνο η ισοπαλία Αναπληρωτής ο ίδιος θα για την τριβή και τη φθορά, και το σώμα του κυλίνδρου, επίσης, επειδή υπάρχει χύτευση υπολειμματική πίεση και παράγεται παραμόρφωση, βλάπτει την ισοπαλία Αναπληρωτής της αμοιβαίας σχέσης? Κάθε μέρος λόγω θερμικών τάσεων λόγω μη ομοιόμορφης θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του κινητήρα, την αξιοπιστία και την αντοχή του.